Samarbete med Idzie Desmarais

På svenska finns inte så mycket att läsa om unschooling som det finns på engelska. För en del av oss är det lätt att läsa inlägg på engelska, men jag vet att det tar emot för många. Därför tog jag kontakt med Idzie som bor i Kanada och bloggar på engelska om unschooling här. Hon har själv vuxit upp med unschooling och skriver oftast ur barnets eller ungdomens perspektiv. Jag har följt henne länge och tycker att hon skriver bra om sin upplevelse och sina tankar kring utbildning. Jag skrev för att fråga om lov att översätta några av hennes texter, och fick ett mycket positivt svar. Därför är vi stolta att inom kort kunna presentera den första översättningen och hoppas att detta kommer göra hennes texter mer tillgängliga för svensktalande.